Yaşanan sorunların çözümü ve toplumların yükselişi ancak insanların farkındalık ve sorumluluk alma düzeylerinin artışı ile gerçekleşebilir. Farkındalık, insanların uzlaşma ve ortak hareket edebilme yeteneğini de geliştirecek ve insanların, adeta tek bir bedenin hücreleri gibi bağlantısal bütünlük içinde büyük bir insanlık ailesinin fertleri olduğu anlaşılacaktır.

İnsanlar arasındaki birlik ve bütünlük bilinci amblemdeki tek kişiyle; kendiyle ve çevresiyle barış içinde olan Gerçek İNSAN ile simgelenmiştir. Sorumluluk ve paylaşım değerlerini geliştirmiş insanlık, özlenen ilerlemeyi gerçekleştirebilecektir.

Tüm insanlık ailesini simgeleyen tek kişinin DÜNYA’yı yükseltmesi özlenen ilerlemenin bir sembolüdür. Bu ilerleme, insanlığın kadim, özgün ve evrensel değerlerinin yeniden canlanmasına ve dünyaya yeni değerler kazandırarak yeni bir ‘insanlık anlayışının oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Böylece daha üst ve kapsayıcı bir bilincin doğuşu sağlanmış olacaktır. Bu yeni doğuş, amblemde GÜNEŞ ile simgelenmektedir.

1,5 dakikalık okuma 10 Kasım 2012

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Güneşi VAKFI

İnsanlık Güneşi VAKFI
Vizyon - Değerler - Hedef
İnsan - Yaşam - Dünya