Bilgelik Okulu Atölyelerinin bilgi girişleri devam ediyor …

Bilgelik Okulu, Bireysel ve Toplumsal gelişim farkındalığına hizmet etmek üzere; İNSAN’ın bütünlüğü(nü) keşfetmesi, içsel farkındalığını derinleştirmesi ve toplumsal gelişim konularında sorumluluk alabilmesi için varlık bilincinin yükselmesine destek olan ortam hazırlar, alan açar. Bilgelik Okulu Faaliyetleriyle; bireysel ve toplumsal gelişimin yaşandığı ‘geleceği, bugüne dönüştüren’ ‘yeni bir insanlık anlayışı ve bilinç farkındalığı’ için gerekli araştırmalar yapar. Bu araştırmalarla ‘doğmakta olan yeni bütünsel bilinci anlama, tanıma ve doğuracağı yapı, kültür, sosyal yapı ve sistemleri’ öngörmek için birlikte çalışır ve bu çerçevede ortak bir farkındalık ortamını geliştirmek üzere çalışır.

Bilgelik Güneşi Derneği (BGD 1990) ve İnsanlık Güneşi Vakfı (İGV 1999) vizyon, misyon ve hedeflerini gerçekleştirirken Bilgelik Okulu aracılığıyla;

  1. Yaşamı bir armağan gibi algılar, sevgi ve saygının gerçek anlamını bilir, eylemleriyle, katma değerleriyle içinde bulunduğu ortamı güzelleştirir,
  2. Gerçek İNSAN olmaya ve yaşamaya niyet eden bireylerden oluşan bir ortam oluşturmayı hedefler,
  3. Kendi var oluşumuzu ve gerçek doğamızı anlamanın değerini ve önemini birbirimize hatırlatır,
  4. Farkındalık, duyarlılık, anlayış kazanmanın sürekli gelişen unsurlar olduğunu hatırlatır,
  5. Yaşamın anlamı üzerine ‘birlikte düşünmek’ ve bu konuda ‘cesaretli sorular sorarak yeni düşünce alanları’ (bir düşünürün dile getirdiği gibi “önemli olan çözümü değil, bilmeceyi kavramaktır”) oluşturmak için çalışır,
  6. Eğitimin, var olma ve değer katma sevdasındaki insanın içinde yaşadığı hayata ve kendine bakabileceği bir ayna olduğunu hatırlatır,
  7. Öğrenme ve gelişme yaşam yolculuğunun iki temel boyutu oluğunu, İNSAN’a, var oluşa, insanlığın kendini arama ve anlama serüvenine farklı ve bütünsel bakış açısı geliştirmenin değerli olduğunu bilir,
  8. Bireysel ve toplumsal gelişime hizmet eden ortamlar oluştururken, küçük de olsa katkıda bulunmanın önemli ve değerli oluğunun farkındadır.