Loading...
faaliyetler2023-01-18T13:02:45+03:00

Bilgelik Okulu

|6 Nisan 2021|FAALİYET|

Bilgelik Okulu, İNSAN’ın bütünlüğü(nü) keşfetmesi, içsel farkındalığını derinleştirmesi ve toplumsal gelişim konularında sorumluluk alabilmesi için varlık bilincinin yükselmesine destek olan ortam hazırlar, alan açar. Bilgelik Okulu Faaliyetleriyle; bireysel ve toplumsal gelişimin yaşandığı ‘geleceği, bugüne dönüştüren’ ‘yeni bir insanlık anlayışı ve bilinç farkındalığı’ için gerekli araştırmalar yapar. Bu araştırmalarla ‘doğmakta olan yeni bütünsel bilinci anlama, tanıma ve doğuracağı yapı, kültür, sosyal yapı ve sistemleri’ öngörmek için birlikte çalışır ve bu çerçevede ortak bir farkındalık ortamını geliştirmek üzere çalışır.

Sanat Kültür Okulu

|5 Nisan 2021|FAALİYET|

Sanat Kültür Okulu, İNSAN’ın içinde var olan sonsuz ve yaratıcı potansiyel(ler)inin farkına varması, gerçek değerini anlaması ve kendini ifade edebilmesi için varlık bilincinin yükselmesine destek olan ortam hazırlar, alan açar. Sanat Kültürü Okulu Faaliyetleriyle; bireyin kendi kendine yarattığı ezberleri, zihinsel kalıpları ve öğrenilmiş çaresizliği görüp gerçek potansiyelini görebilmesi içib farkındalık yaratan ortamlar hazırlar.

Projeler

|4 Nisan 2021|FAALİYET|

Sanat Kültür Okulu, bireysel gelişim ve toplumsal gelişim farkındalığına hizmet etmek üzere; İçimizdeki yaratıcı potansiyellerin farkına varılması, ortaya çıkarılması ve ifade bulması için ortam hazırlar. Sanat Kültürü Okulu Faaliyetleriyle; bireyin gerçek değerinin farkına varmasına ve böylece varlık bilincinin yükselmesine destek olacak bir farkındalık ortamının gelişmesi için çalışır.

Go to Top