Lao Tzu’nun “Yapmaya giden yol, olmaktan geçer” sözünde ifade edildiği gibi kişinin eyleminin niteliği bilinci ve anlayışına göre değişir. Her insan eylem içindedir. Ancak olmadan, yani bir anlamda bilinçli bir farkındalık düzeyine gelmeden yapılan eylemler daha çok tepkisel düzeyde kalabilir. Bu durumda eylemin etkisi ve sürdürülebilirliği kısıtlı bir alanda kalabilir.

İnsanın içinde bulunduğu duruma verdiği tepkiler, sergilediği davranışlar ve yaptığı eylemler kişinin bilincinin bir yansımasıdır. Kişinin farkındalık düzeyi ne kadar yükselirse eylem niteliği de o kadar yükselir. Ancak gerçek kendini tanıyan, arınmış bireyler yaratıcı, nitelikli, etkili ve dingin eylemleri gerçekleştirebilir. Bu durumda eylemleri daha geniş, kapsayıcı ve zamanı aşan bir etkiye sahip olabilir.

Kendini tanıma ve gerçekleştirme yolculuğunda olan bireylerin toplumsal gelişime katkısı, yolculuklarındaki ilerleyişleri oranında olur. Bu anlamda, insanın olaylara bakışı açısı ve çözüm yaklaşımı buzdağı benzetmesiyle anlatılabilir. Su üzerinde görünen kısım (buzdağının 1/9’i suyun üstündedir) olayların belirtilerine ve olaylara verilen tepkilere karşılık gelir. Asıl fark edilmesi gereken daha derinlerdedir. Görünen kısımdan ve davranışlardan daha derinlere yani duygu, düşünce, kabuller, değer, ve inançlar ile hayata verilen anlama uzanmaktadır. İnsan bilincinin gelişimi, öğrendiği bilgileri, yaşadığı deneyimleri ve gözlemlerini her an sorgulayabilme ve derin düşünebilme yetisi ve esnekliğiyle doğrudan ilgilidir.

Bilgelik Güneşi Derneği ve İnsanlık Güneşi Vakfı ve dernek ile vakfı oluşturan bireyler olarak olaylara ve yaşama geniş bir açıdan bakmayı, görmeyi ve anlamayı ilke edindik. Bu nedenledir ki; olma ve yapma dengesine özen gösteriyor; grup çalışmaları ve projelerimizde oluş’tan hareketle eyleme geçirme ilkesini gözetiyoruz.

İnsanlığa hizmet hedefimizden hareketle, düşünce, davranış ve eylemlerimizde akıl ve gönül dengesini,bütünlük anlayışını ve koşulsuz kapsayıcılığı gözetiyoruz.

Eylemleri gerçekleştirirken ve çözümler üretirken yaşamı bütün’den ve bütün olarak algılamaya, tepki değil yanıt vermeye, bu günün çözümlerinin, gelecekte ve/veya başka bir anlayış/inanç boyutunda sorun oluşturmamasına, kapsayıcıve aydınlatıcı olmalarına çalışıyoruz.

Bu yaklaşımlarımızı paylaşılabilir ve sürdürülebilir bir kurumsal kültür haline getirmek niyet ve çabasındayız.

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Güneşi VAKFI

İnsanlık Güneşi VAKFI
M-Disiplini; Temel Felsefe
KÖYKAL PROJESİ