Loading...

Sanat Kültür Okulu

Sanat Kültür Okulu Atölyelerinin bilgi girişleri devam ediyor …

Bireysel ve Toplumsal gelişim farkındalığına hizmet etmek üzere; İNSAN’ın içinde var olan sonsuz ve yaratıcı potansiyel(ler)inin farkına varması, gerçek değerini anlaması ve kendini ifade edebilmesi için varlık bilincinin yükselmesine destek olan ortam hazırlar, alan açar. Sanat Kültürü Okulu Faaliyetleriyle; bireyin kendi kendine yarattığı ezberleri, zihinsel kalıpları ve öğrenilmiş çaresizliği görüp gerçek potansiyelini görebilmesi içib farkındalık yaratan ortamlar hazırlar.

Bilgelik Güneşi Derneği (BGD 1990) ve İnsanlık Güneşi Vakfı (İGV 1999) vizyon, misyon ve hedeflerini gerçekleştirirken Sanat Kültür Okulu aracılığıyla;

 1. Özgün ve verimli ‘çoklu ifade formlarını’ geliştirir ve çoğaltır,
 2. Sanatın ve kültürün ‘canlı ve birleştirici yönünü’ daha çok kullanır,
 3. Mizah ve neşe mayasını her türlü çalışmanın içine katar,
 4. Kullanılabilecek her türlü yaratıcı ‘ifade formlarını’ dijital ortamlara (web vb) da taşır,
 5. BGD ve İGV’nin büyük hedeflerden biri olan ve dünya kültürlerinin özgünlüğünü koruyarak birlik ve bütünlük içinde  sergilenebilecekleri ‘Evrensel Kültür/Uygarlık Merkezi‘ Projemizin altyapısının oluşturulmasına hizmet eder. 
 6. Yeni ve yaratıcı ‘metaforlar’ geliştirmek üzere:
  • Yazılı: Özlü makaleler, şiirler, hikaye ve öyküler, masallar, sözler …
  • Sesli: Sohbetler, müzik eşliğinde şiir, düz yazı ve benzeri sesli okumalar …
  • Görüntülü: Görsel kayıtlar (seminer, özel ve özgün sohbetler), küçük dramalar, gölge/ışık oyunları (yeni bir gölge oyunu üretmek), ‘şekillerle düşünme – düşünceyi şekletmek’ yaratıcı ürünleri, kısa filim çekimleri, minyatiyatrolar vb…
  • Kinestetik: Kukla, oyuncaklar, kartlar, yeni oyunlar (dönüşüm oyunu gibi), üretir.

Yazımsama Atölyesi

|3 Haziran 2021|SKO|

Birlikte Yazma Atölyesi, İnsanlık Güneşi Vakfı ve Bilgelik Güneşi Derneğinin Kültür Sanat Okulu kapsamında, 2019 yılında çalışmalarına başlamış ve halen çevrimiçi olarak devam etmektedir. Atölyemizin amacı; katılımcılarda hayal gücü, yaratıcılık ve yazılı ifade becerilerini geliştirmek, bir arada aynı temalar üzerinden küçük küçük hikayeler yazmak, yazılan hikayeleri paylaşmak ve birlikte değerlendirmektir. 

Mandala Çizim Atölyesi

|3 Haziran 2021|SKO|

Genel olarak mandala, şekilleri belli bir düzene göre çizmek, boyamaktır. Mandala merkezden başlayarak dışa doğru daireler halinde genişleyen şekillerden oluşur. Her şeyin mistik merkezini sembolize eden mandalalar, meditasyon yöntemi olarak da kullanılır. Kelime anlamı 'çember' dir. Mandalayı çizen kişi, çizdiği mandalayla hayatını sembolize eder. Dolayısıyla gelişen, farklılaşan mandalaların hayattaki yolumuz olduğunu düşünebiliriz.

&s tarafından.|2023-01-18T13:04:09+03:005 Nisan 2021|FAALİYET|Yorum yok
Go to Top