İnsan bilinci üzerine yapılan çalışmalar, insanın kendini tanıma serüvenine yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Doğu ve batı kültüründe insana dair yer alan felsefe ve yaklaşımlar ile bilim, bilhassa  son dönemde ortaya çıkan gelişmelerle, birbirini bütünlemeye başladı. Bugünün anlayışıyla bakıldığında kadim bilgilerin ve bilimsel yaklaşımların aynı madalyonun birbirini tamamlayan yüzleri olduğunu artık çok daha rahat görebiliyoruz. Tüm bunların ışığında insanlığın kendi gerçekliğini (realitenin)her gün yeniden yarattığına da şahit oluyoruz.

Bulunduğumuz bilinç düzeyi bizlerin gözlemini ve doğal olarak yaşamını da belirler. Bundan dolayı gözlemlediğimiz her şey aslında bizi yansıtan birer aynadır. Her gün yeniden var olan bir insanlık için dünya, hayat ve doğa da her gün yeniden konumlanır. Dönüşümün kaynağı insanın kendisidir aslında. İnsan geliştiğinde dünya da gelişir. Bu da akıllara Biz mi dünyanın içindeyiz, dünya mı bizim içimizde? sorusunu getirir. Bu soruya vereceğimiz her bir yeni cevap kolektif bilincin ve kültürün yükselmesine hizmet edecektir.

İnsanın bütünlüğüne ilişkin en güçlü yansıtıcı yine insan ve doğadır. Doğanın var oluşu devingendir ve bağlantısal bütünlük içinde bir dengeye sahiptir. Bu gerçeklik her bir insanın doğasında da yer alır. İnsan, doğayla sadece yaşamsal olarak bağlantısallık ilişkisi içinde değildir, aynı zamanda doğanın en dinamik öğelerindendir. İnsan için kendi doğasını tanımak kadar, içinde yaşadığı doğayı tanımak ve onunla uyumlanmak da ÖZ’e dönüşün bir başka yoludur.

İnsanın gerçek kendini tanıma ve gerçekleştirmesi serüveninde insan için bir diğer önemli yol gösterici ise değer odaklı yaşamaktır. Değer odaklı bir anlayış insana ve topluma daha derin bir yaşam perspektifi sunar. Bu perspektif ile yansıttığımız tüm duygu ve düşüncelerimiz; her bir davranışımız, dünyanın daha iyi bir yer ve daha zengin bir kültürü yansıtabilmesi için tahmin ettiğimizden çok daha etkili olabilir. Bu nedenle tüm yaşam formları, doğa ve bizler, her birimiz, kolektif bilincin yükselmesine tahmin ettiğimizden çok daha fazla etki ediyor olabiliriz.

Bilgelik Güneşi Derneği ve İnsanlık Güneşi Vakfı, sürekli öğrenen, öğrendikçe paylaşan, paylaştıkça gelişen ve yükselen bir ‘öğrenen organizasyon’ olmayı benimserDünyaya, insana ve yaşama, evrensel değer odaklı bir farkındalık ve sorumluluk içinde bakar.

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Güneşi VAKFI

İnsanlık Güneşi VAKFI
Amblemin Anlamı
M-Disiplini; Temel Felsefe