BEN NEYİ DEĞİŞTİREBİLİRİM Kİ ?
Birey, toplumun ve bütünün bir parçasıdır. Bütünü oluşturan her bir parça kendi içinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm ile bütüne katkıda bulunur. Bireysel ve toplumsal gelişim iç içedir ve birbirinden ayrılmaz bir yapıdadır. Bu, değişimi başkasından beklemek yerine kendinde başlatabilen ve geleceğinin sorumluluğunu alırken toplumun geleceğinden de kendini sorumlu hisseden bireylerin anlayışıdır.

Bu anlayışla yola çıkan bizler, küçük farkındalıklarla, bireysel gelişime katkıda bulunabileceğimizi düşündük.

  • Günlük hayatın getirdiklerine karşı neler yapabiliriz?
  • Sağlıklı ve dengeli, insana, çevreye, doğaya yaklaşımımızda bütünü gözeten bir anlayışa nasıl ulaşabiliriz?
  • Yaşamın bana sunduklarını nasıl karşılıyorum? Direniyor muyum? Yoksa sorgulayarak değiştirebileceklerimi fark edip, değiştiremeyeceklerimi kabul ederek yeni bir bakış açısıyla olayları değerlendirebiliyor muyum?

Kimi zaman bakış açısını değiştirmek yepyeni açılımlara neden olabilir. Bu bakış açısına alan açabilmek için çoğu zaman kendi içimizde sakin ve dingin kalabilmeyi başarmak gerekir. Böylece, yaşamın bize sunduklarına daha gerçekçi ve basit çözümlerle cevap vermek mümkün olabilir. Bu yaklaşım, bizim için olduğu kadar çevremiz için de yararlıdır.

… DEĞİŞİM BİREYSELDİR, ETKİSİ TOPLUMSALDIR …

“BİLİNÇ BENİMLE BAŞLAR” başlığı altında günlük yaşama dair küçük farkındalıklarımızı paylaştığımız, bazen bilgi, bazen basit uygulamalar, bazen de sorular içeren haftalık paylaşımlarımız olacak. Bu paylaşımlarımız birbirini kapsayan iç içe halkalar şeklinde 4 aşamada olacaktır:

Birinci aşama bireyin olduğu BEN’le başlayacak, ikinci aşama sosyal ilişkileri de kapsayan BİZ, üçüncü aşamada ise doğa ve dünyanın dahil olmasıyla HEPİMİZ ve son olarak dördüncü aşamada herşeyi kapsayan BÜTÜN ile devam edecektir. Her paylaşım haftasının sonunda mevcut bilinç halimizle çevremizde bıraktığımız izleri ifade eden “BİLİNÇİZİ” ne dair paylaşımımız olacaktır.

“BİLİNÇİZİ” Nedir?
Bilinç, kişinin algısı ve bilgileri dahilinde kendini ve çevresini fark etme, kavrama ve yorumlama sürecidir. Bu süreç, insanın çevresine verdiği tepkileri doğrudan etkiler. Her duygu ve düşüncemiz, her davranış ve eylemimiz çevremizde bir iz bırakır. Kişi, bütünsel olarak varlık haliyle bir BİLİNÇİZİ oluşturur. BİLİNÇİZİ, farkındalık seviyemizi, kendimize, çevremize ve içinde yaşadığımız topluma hangi bilinçle yaklaştığımızı gösterir. Kendimizi daha iyi tanıyıp öz farkındalığımızla bilinçizi‘mizi güzelleştirdikçe, bireysel etkimizi, topluma, çevreye ve dünyaya etkiye dönüştürebildiğimizi görebiliriz.

herşey BEN’imle başlar
bilinçizi’ni keşfetmeye ve güzelleştirmeye var mısın?

en uzun yol  bile küçük bir adımla başlar
bu yolda bizimle yürür müsün?

BBB BEYAZ TRANSPARAN İKON
BBB BEYAZ OPAK İKON
BBB SİYAH TRANSPARAN İKON
BBB SİYAH OPAK İKON