“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Tüm hayatı boyunca insanların/insanlığın özgürlük ve bağımsızlığı için çalışmış, önüne çıkan tüm engelleri bilgi, bilgelik ve cesaretle aşmış bir liderin, ATATÜRK’ün kendi karakteri ile bütünleştirdiği ve bizlere örnek olduğu yüksek ideal yolunun ekseni özgürlük ve bağımsızlık. Peki, “özgür ve bağımsız olmak” gerçekte nedir? Karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan insan ne hisseder, nasıl davranır?

İnsan bütünü içerisinde karakter, öze ait olan, ona özgü olan nitelikler bütünü diye tanımlanabilir. Kimlik ise, insanın doğuşundan itibaren ailesi, çevresi kısaca toplumla etkileşim sonucu oluşan, sonradan oluşmuş niteliklerini (adı, mesleği, milliyeti, ırkı vb.) kapsar. İnsan büyüdükçe kimliği yani ben dediği ögeler öyle önem kazanır ki, özü adeta görünmez olur.

Özgürlüğü ve bağımsızlığı kendine ilke edinen insan, kendisini kısıtlayan, bağımsız düşünmesini ve bütünü görmesini engelleyen düşünce, yargı, kabul ve inançlarının farkına varır önce. Bunlardan arınarak tüm düşünce, yargı ve inançların ötesinde düşünebilir, Bu yolda farkındalıkla yürüyen insan, kendinden de özgürleşerek, özüne ait olanı ortaya çıkarmaya başladıkça gerçeği daha çok anlamaya başlar. Hem tüm görüş ve düşüncelerinden bağımsız hem de hepsini kapsayarak, yepyeni, bütünsel bir bakış açısı oluşturur. Her zaman yükselerek düşüncelerde sınırsızlığa ulaşır.

Artık öz aşikâr olmuş, özgürlük karaktere bürünmüş, özü-gürlüğe dönüşmüştür. Yaşamı boyunca ele aldığı tüm alanlarda kaçınılmaz olarak bu bilinçle hareket etmekle birlikte o bilincin bir temsilcisi olur adeta yeryüzünde.

Özgür insanlardan oluşan toplumlar da, özgürlük ve bağımsızlık halini tüm parçalarında hissederek ve bir bütün olarak özlerinde bulunan varoluş amaçlarına uygun hareket edebilirler. Atatürk, bu bilincin vücut bulduğu bir lider olarak, ömrünü Türk ulusunun ve tüm insanlığın bu bilince ulaşabilmesine adamış ve bu yönde örnek bir yaşam sürmüştür.

ATA-TÜRK-İYE
Sonsuzluğu yaşa,

Özgür ve bağımsız,
Kabiliyetinin farkında ol, yenilen ve olgunlaş,
Düşünce ve davranışlarında bütünlüğe ulaş,
İnsan ve insanlık sevgisiyle dolu,
Hep birlikte barış için çalışarak birliğe doğru,
Kendini ulusuna, insanlığa adayan,
Yükselen ve ufkun ötesini gören,
ATATÜRK’ün çizdiği yolda hiç durmadan ilerleyen,
Yüksek medeniyet ufkunda bir GÜNEŞ gibi doğuyor,

TÜRKİYEM.

Tülay EROL, Ocak 2017

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: Tülay EROL

Tülay EROL
TANRI'NIN FORMÜLÜ (Kitap önerisi)
FİLM ÖNERİLERİMİZDEN (Arrival - Geliş)