MANEVİ DOĞUŞ
bilgiye doğumlar ve ölümler

“Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası
Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi
Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikte bizden kim usanası”
Yunus Emre

İnsan; davranışlar, eylemler, kimlikler ve fiziksel özelliklerin ötesinde bir değerler bütünüdür. Bu bütünlük, kişinin emek vererek kendinde yaptığı keşifler sayesinde ortaya çıkıyor.

Kişinin kendi ufkundan yeniden doğduğu bu içsel deneyime “manevi doğuş” diyoruz.

MANEVİ DOĞUŞU, yaşanan diğer tüm süreçlerden farklı kılan bir özellik var: Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve kişi hayatı derin ve içsel bir anlam farkındalığı ile yaşar. Manevi doğuş sonrası yaşananlar bir deneyimin ışığında değişen bilinç ve farkındalıktan öte bir durumdur. En yakın benzetmeyi bir filmden alıntıyla yapabiliriz: Artık “matrix”i görerek yaşarsınız. Bu nedenle manevi doğum tektir. Bir kez bu doğuş gerçekleşti mi, artık tüm yaşam değerlerinin anlamı, etkisi, ifadesi ve eylemi değişecektir.

manevi doğumun ardından,
her yeni gerçeklik yeni bir başlangıçtır.

Manevi doğum, tüm değerler dizisini değiştiren temel bir dönüşümün adıdır ve tektir. Ancak bilgi doğumları ve ölümleri pek çoktur. Zaten pek çok olmalıdır. Zira bu doğumlar ve ölümler ulaşılan gerçekleri, bakış açılarını, bilgileri göstermektedir. Manevi doğuşun olmaması yaşam deneyiminde temel bir duraklamaya neden olurken, bilgiye ölüm yeni bir bilgiye doğuş olacağı için ilerletici olmaktadır. İlerlenen yön yine hayatın kendisidir.

Manevi doğumun ardından yaşanan pek çok bilgi doğumları ve ölümleri, FİZİK PLANA DOĞUMA hazırlıktır.

“… Her dem yeni dirlikte bizden kim usanası”
Yunus Emre

“Arınmış Varlık; İNSAN” çalışması ve notları, İnsanlık Güneşi Vakfın’a ait olup her hakkı saklıdır.
İzin alınmadan ve referans gösterilmeden kullanılamaz.

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: İnsanlık Güneşi VAKFI

İnsanlık Güneşi VAKFI
YOLA ÇIKMA ZAMANI
ANLAM DERİNLİĞİ (2) - Kendini Tanımaya ve Anlamaya Çalışan İnsan