Dünyada yaşayan varlıklar bir bütündür ve herkes, her şey fiziksel, duygusal, düşünsel hatta ruhsal boyutlarda o bütünden etkilenir ve bütünü etkiler.

Tüm varlıklar dünyanın durumundan sorumludur.

Bütünlük bilinci ile yaşamak, kişide bütünlüğün sorumluluğunu almış olmakla ifade bulur. Şu anda “Bunu kendim için mi yapıyorum yoksa bütüne olan sorumluluğumu yerine getirmek için mi yapıyorum? (AVİ*)” diye düşünerek farkındalıkla hareket edebilsek yeryüzünde birçok şey değişebilir.

İnsan düşüncelerinde, sözlerinde, davranışlarında, sessizliğinde; yaşamını bütün için planlayabiliyorsa, BÜTÜN’ün sorumluluğunu da alıyor demektir.

“Büyük adamlar bütünü kapsadıkları için tek bir düşünce akımının izleyicisi olmazlar. Bütün düşünce akımlarını, ideolojileri inceleyip özlerini alarak yükselirler.” Mualla Sevim Güven

Biz bitkilerle, ağaçlarla, yağmurla ve diğer insanlarla aynıyız. Biz etrafımızdakilerden oluşuruz ve her şey ile aynıyız. Etrafımızdaki şeylere zarar verirsek kendimize vermiş oluruz, birine hile yaparsak kendimize yapmış oluruz.” Gautama Buddha

Füsun YÜRÜTEN, 07 Ocak 2020
Bu makale “Bilinç Benimle Başlar Projesinin” BÜTÜN Serisinden esinlenerek kaleme alınmıştır.

 

* AVİ: ‘Arınmış Varlık; İnsan’ kitap çalışması ve notları, İnsanlık Güneşi Vakfın’a aittir.

1,3 dakikalık okuma 27 Ocak 2020

Yorum yazabilirsiniz

Yazar hakkında: Füsun YÜRÜTEN

Füsun YÜRÜTEN
DİNLEMEK (BBB)
DENİZ ENGİN BİR SUDUR